ik ben een werkgever ik ben een werknemer
pay-off Passus Advies

Onze aanpak bij re-integratie eerste spoor

Gedurende het eerste ziektewet jaar zijn veel partijen betrokken bij de begeleiding van uitgevallen medewerkers. Het gaat dan om de leidinggevende, medewerkers van HR of P&O, een casemanager en de Arbodienst. Maar wie neemt nu de regie als blijkt dat er kansen zijn om de medewerker gedeeltelijk of volledig te laten hervatten in (aangepast) werk? Wie zorgt er voor een gedegen plan van aanpak bij deze re-integratie eerste spoor?

Neem contact met ons op

Rachel Morriën, HR adviseur bij Polidirect
“Sinds 1,5 jaar maken wij gebruik van de diensten van Passus. Wat heel fijn is, is dat het altijd maatwerk is, heel anders dan bij andere re-integratie bureaus. We zijn erg tevreden over de kennis en kunde en altijd een goede terugkoppeling. ”
Rachel Morriën, HR adviseur bij Polidirect
Elle Ruessink-Hoogerheijde, HR Business Partner bij Timing Personeelsdiensten
“Wij werken al jaren samen met Passus. Als werkgever merken wij dat bij ieder traject wordt gekeken naar een passende aanpak waarbij het maximale uit het traject wordt gehaald. ”
Elle Ruessink-Hoogerheijde, HR Business Partner bij Timing Personeelsdiensten
Dieke op den Kelder, Adviseur Verzuim & Inzetbaarheid bij Essent
“Passus denkt pro-actief mee door kennis te delen en als sparringpartner te fungeren. Er wordt gewerkt vanuit een persoonlijke en betrokken benadering, waarbij de doelstelling van een eerste of tweede spoortraject niet uit het oog verloren wordt. ”
Dieke op den Kelder, Adviseur Verzuim & Inzetbaarheid bij Essent

Passus heeft ervaren dat er gedurende het eerste ziektewetjaar kansen om te re-integreren regelmatig blijven liggen. Dat is in zo’n geval niet alleen een kostbare zaak voor u als werkgever. Het is ook heel prettig als medewerkers ervaren dat de organisatie er alles aan wil doen om hen (deels) het werk te laten hervatten.

Wanneer een medewerker het gevoel krijgt dat hij of zij nodig is, geeft dat een boost aan het herstelproces. En mocht het desondanks toch tot re-integratie buiten uw organisatie komen, dan weet uw medewerker dat u er alles aan heeft gedaan om hen te behouden. Het behoud van medewerkers is in de huidige krappe arbeidsmarkt immers van groot belang. Daarnaast geeft dit de medewerker een stevige basis om het tweede spoortraject in te gaan. Passus ondersteunt in zo’n geval niet alleen de medewerker maar ook u als werkgever.  

Wat is re-integratie eerste spoor?

Re-integratie eerste spoor is begeleiding gedurende het eerste ziektewet jaar. Omdat geen enkele situatie hetzelfde is, levert Passus altijd maatwerk zodat uw werknemer een vlotte en succesvolle terugkeer naar de eigen, aangepaste of nieuwe functie binnen de organisatie kan maken. Onze ervaren re-integratieadviseurs staan klaar om het proces soepel te begeleiden en met eventuele coaching of andere interventies mogelijke obstakels te overwinnen.

 

 

 

 

 

 

Bekijk werkwijze

Dit is ons plan van aanpak bij een eerste spoor re-integratie

Bij Passus geloven we in een persoonlijke benadering die is afgestemd op de specifieke behoeften van zowel uw werknemer en die van uw bedrijf.

Onze ervaren re-integratieadviseurs werken daarom nauw met u en uw werknemer samen om zo een op maat gemaakt plan van aanpak voor deze re-integratie op te stellen. Dit gaat als volgt in zijn werk:

  • Inventarisatie van de situatie
  • Heldere doelstellingen
  • Opstellen van het intakeverslag
  • Begeleiding en ondersteuning
  • Terugkeer naar eigen werk of aangepast werk
  • Contact met alle betrokken partijen
  • Evaluatie en bijsturing

Neem vandaag nog contact op om te bespreken hoe wij uw werknemers kunnen ondersteunen bij hun re-integratieproces.

Privacyreglement Klachtenreglement Algemene Voorwaarden