ik ben een werkgever ik ben een werknemer
pay-off Passus Advies

Een oriëntatietraject onderzoekt of re-integratie haalbaar is

Wanneer je arbeidsongeschikt bent en er twijfels bestaan of er voor jou re-integratie-, of arbeidsmogelijkheden zijn buiten het bedrijf waar je nu in dienst bent, kan er een oriëntatietraject worden opgestart. De inzet van zo´n oriëntatietraject geeft antwoord op de vraag of het starten van een begeleidingstraject jouw re-integratie-, of arbeidsmarktkansen vergroot.

Neem contact met ons op

“Samen maken wij de volgende stap naar een toekomst vol voldoening en werkplezier.”

Inhoud van een oriëntatietraject

  • Je maakt kennis met jouw adviseur
  • De adviseur onderzoekt jouw inzetbaarheidsprofiel en arbeidsdeskundige rapportage
  • De adviseur overlegt met jouw werkgever, arbeidsdeskundige en de bedrijfsarts
  • Je hebt twee persoonlijke gesprekken met de adviseur
  • Wij stellen indien mogelijk een persoons- en zoekprofiel voor jou op
  • Wij onderzoeken jouw re-integratie- en arbeidsmogelijkheden
  • Alle informatie wordt verwerkt in een rapportage met een advies over de te nemen vervolgstappen
  • De resultaten worden in een driegesprek met jou, je werkgever en de adviseur besproken
  • De doorlooptijd van het oriëntatietraject is twee maanden

 

 

 

 

 

Bekijk werkwijze

Voortzetting niet haalbaar, hoe nu verder?

Indien gedurende het oriëntatietraject blijkt dat de inzet van een re-integratietraject geen toegevoegde waarde biedt of niet haalbaar is omdat dit niet zal leiden tot het vergroten van jouw re-integratie- en arbeidsmogelijkheden, dan wordt jouw werkgever geadviseerd een deskundigenoordeel bij UWV aan te vragen. Het doel daarvan is om (tijdelijk) vrijstelling te krijgen voor een re-integratietraject tweede spoor. Mocht uit het oriëntatie­traject blijken dat er wel voldoende (theoretische) re-integratie-, of arbeidsmogelijkheden zijn voor jou, dan volgt een advies voor het starten van een re-integratietraject tweede spoor.

Neem vandaag nog contact met ons op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en zet de eerste stap naar een nieuw toekomstperspectief.

Privacyreglement Klachtenreglement Algemene Voorwaarden