ik ben een werkgever ik ben een werknemer
pay-off Passus Advies

Begeleiding bij re-integratieverplichtingen

Bij Passus beseffen we maar al te goed hoe cruciaal het is om werkgevers en werknemers goed te ondersteunen bij hun re-integratieverplichting. Met onze begeleiding maken we een soepele en duurzame terugkeer naar werk mogelijk. Onze aanpak is dan ook gericht op het creëren van een ondersteunende en empathische omgeving, waarbij werknemers alle nodige bijstand en middelen krijgen voor een succesvolle werkhervatting.

Gedurende de begeleidingsperiode zijn we uw sparringpartner en onderhouden wij contacten met alle stakeholders. Wij zullen zorgdragen voor een volledig dossier. 

Neem contact met ons op

Onze aanpak bij re-integratieverplichtingen

Met derde spoor re-integratietraject biedt u uw (ex)medewerker een nieuw toekomstperspectief. Passus ontzorgt u door de re-integratiebegeleiding met alle daarbij behorende verplichtingen over te nemen.

Re-integratie eerste spoor

Onze ervaren loopbaanbegeleiders begeleiden de werknemers naar een succesvolle re-integratie binnen uw organisatie. Hierbij kijken we samen naar de mogelijkheden om de oude functie aan te passen of te herontdekken en welke taken bijdragen aan meer welzijn en carrièregroei.

Over eerste spoor

Re-integratie tweede spoor

Als blijkt dat een re-integratie binnen de organisatie niet mogelijk is, begeleiden we de medewerker naar een nieuwe functie bij een andere werkgever. Onze coaches identificeren de kansen die bij de vaardigheden en ambities van mensen passen, zodat ze vol vertrouwen een nieuw hoofdstuk kunnen beginnen. 

Over tweede spoor

Re-integratie derde spoor

In situaties waarin re-integratie naar het reguliere arbeidsproces niet haalbaar lijkt, gaan we de uitdaging aan om andere mogelijkheden te verkennen. We onderzoeken alternatieve paden, zoals een loopbaan buiten de gebruikelijke beroepstak, en ondersteunen werknemers bij het ontdekken van een nieuwe richting.

Over derde spoor

Dit houdt de re-integratieverplichting voor werknemers in

De re-integratieverplichting voor werknemers wil zeggen dat ze actief aan de slag moeten gaan tijdens hun re-integratieproces vanwege (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Dit betekent dat ze in nauwe samenspraak moeten meewerken met de werkgever, re-integratieadviseur en Arbodienst om aanpassingen te bespreken die nodig zijn voor een succesvolle terugkeer naar het werk.

De Wet Verbetering Poortwachter is van toepassing. Een medewerker dient actief mee te werken aan het re-integratietraject. Het is daarbij essentieel dat werknemers de noodzaak van deze verplichting begrijpen en inzien hoe het bijdraagt aan hun herstel en professionele ontwikkeling. Door tijdig en effectief aan deze verplichting te voldoen, vergroten ze niet alleen hun kansen op een geslaagde werkhervatting, maar bevorderen ze ook hun algehele welzijn.

Privacyreglement Klachtenreglement Algemene Voorwaarden