ik ben een werkgever ik ben een werknemer
pay-off Passus Advies

Loopbaanbegeleiding: de oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt?

Overal waar je kijkt, leest en luistert, wordt er iets over geroepen. Het resultaat is onder andere dat er meer aandacht komt voor het behoud van medewerkers. Iets dat wat ons betreft een zeer positieve ontwikkeling is. Want juist door goed te kijken en te luisteren naar je medewerker kun je al vroegtijdig signalen opvangen dat er iets wringt. Bijvoorbeeld dat iemand niet lekker meer in zijn vel zit, weinig plezier meer heeft in zijn werk, last heeft van hoge werkdruk of simpelweg klaar is voor een volgende stap!

Leidinggevenden die goed aangesloten zijn bij hun medewerkers kunnen die signalen vrij snel opvangen en het gesprek aangaan om te kijken wat nodig is voor een positieve wending. Onze ervaring is dat het van groot belang is dat iemand werk doet waar hij of zij goed in is én waar plezier aan beleefd wordt. Deze combinatie uit zich vaak in passie en motivatie, en maakt de kans op een duurzame loopbaan vele malen groter.

Vanuit de praktijk merken we dat het bewust nadenken over je loopbaan meestal wordt geïnitieerd door een bepaald signaal zoals we die eerder in dit artikel benoemd hebben. Terwijl het voor iedereen goed zou zijn om het liefst zo vroeg mogelijk in zijn of haar carrière te reflecteren op eigen kwaliteiten en valkuilen, interesses en belangrijke randvoorwaarden zoals cultuur en werkomgeving. Zodat je bewust keuzes kunt maken voor je toekomst i.p.v. dat je in een bepaalde loopbaan rolt totdat je ergens abrupt tot stilstand komt.

Loopbaanbegeleiding, in welke vorm dan ook, biedt mensen ondersteuning bij dit proces en kan regelmatig ziekte, ontslag en conflicten voorkomen. Wij zien dat het mensen weer plezier geeft in hun werk, ze worden meer ontwikkelingsgezind en nemen eigen regie op hun loopbaan. Hoe inspirerend is dat?! Het maakt onze baan als adviseur in ieder geval ontzettend waardevol en zingevend!

Privacyreglement Klachtenreglement Algemene Voorwaarden